Loading...
ALLMÄNNA VILLKOR - Yoopies

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING AV YOOPIES.FI OCH RELATERADE TJÄNSTER - INTEGRITETSPOLICY OCH DATASKYDD

Juridiska meddelanden

Denna webbsida har skapats och publicerats av Yoopies SAS, ett förenklat aktiebolag (”Société par Actions Simplifiée”) med 26.225,00 euros aktiekapital som ligger på 17 rue Froment, 75011, Paris, France och är registrerat i Paris handels- och företagsregister med nummer 533 592 051.

Tel.: 09 42455816

E-post: contact@yoopies.fi

Utgivare: Benjamin Suchar – contact@yoopies.fi

Kreativ ledare: Benjamin Suchar – contact@yoopies.fi

Momsregistreringsnummer (VAT): FR06 533592051

SIRET-nummer (i Frankrike): 533 592 051 00031

Webbplatsen använder AmazonWebService Amazon CS Ireland Ltd, Unit 27, 6400 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland. Amazon CS Ireland Ltd. Amazon CS Ireland Ltd är en del av Amazon Web Services (AWS) som är registrerat i Inc. P.O./ Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Tel.: (206) 266-4064 (http://aws.amazon.com).

 1. Introduktion

Dessa Allmänna försäljnings- och användarvillkor som i fortsättningen kallas för "Allmänna villkor” gäller samtliga tjänster på Yoopies, ett förenklat aktiebolag/”Société par Actions Simplifiée” (som i fortsättningen kallas för ”Bolaget”) med 26,225.00 € aktiekapital. Bolaget ligger på 17 rue Froment, 75011, Paris, France och är registrerat i Paris handels- och företagsregister med nummer 533 592 051. Syftet med dessa Allmänna villkor är att definiera relationen mellan medlemmar och plattformen.

Webbplatsen Yoopies Finland finns på finska påyoopies.fi och på svenska på sv.yoopies.fi. Användarna har tillgång till andra länders Yoopies-tjänster genom att klicka på flaggor som visas på Yoopies.com.

2. Syftet med Yoopies

Yoopies erbjuder följande tjänster:

• Yoopies erbjuder Tjänsteleverantörer och Tjänsteanvändare tekniska verktyg och hjälpmedel som möjliggör användningen av Plattformen och kontakten mellan Användare,

• Yoopies är värd för olika erbjudanden och annat innehåll som Tjänsteleverantörer och Tjänsteanvändare publicerar på webbplatsen,

 • Yoopies hjälper med att komma överens om Uppdrag och erbjuder betalningsmöjligheter enligt de villkoren som anges i dessa Allmänna villkor,
 • Yoopies är inte en agentur, tjänsteleverantör eller liknande utan en plattform som kan hjälpa med vissa administrativa frågor.
 • Yoopies är en länk mellan Tjänsteleverantörer och Tjänsteanvändare genom att erbjuda möjligheten till följande tjänster:

• Barnpassning: Barnvakter på heltid och deltid, dagbarnvårdare, hämtning från skolan/förskolan, barnpassning i sista minuten och barnpassning vid enstaka tillfällen.

• Privatundervisning: Privatundervisning i olika ämnen (exempelvis engelska, matematik, franska, spanska, fysik, pianospelning osv.).

• Äldreomsorg och personlig assistans: Hemtjänstutförare och personliga assistenter som kan hjälpa med att bland annat handla mat, städa, laga mat, duscha osv.

 • Städning: Hjälp med olika hushållssysslor.
 • Djurpassning: Rastning och skötsel av djur.

Observera att Yoopies skyldigheter är begränsade till att möjliggöra kontakten mellan Tjänsteleverantörer och Tjänsteanvändare samt att hjälpa dem att upprätthålla sina relationer.

3. Godkännande av de Allmänna villkoren

Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") gäller för yoopies.se. Genom att använda yoopies.fi, bekräftar Användare automatiskt att de har läst och förstått, och att de utan förbehåll accepterar dessa Allmänna villkor. Genom att använda yoopies.se, accepterar Användare automatiskt Yoopies Integritetspolicy och Dataskydd.

Yoopies kan ändra och uppdatera sina Allmänna Villkor samt villkor gällande Integritetspolicy och Dataskydd när som helst och Användare är bundna till dessa villkor på yoopies.fi.

Användare rekommenderas hålla sig uppdaterade gällande de nyaste villkoren. De uppdaterade Allmänna villkoren, Integritetspolicy och Dataskydd finns alltid på ”Allmänna villkor”.

Klausul 1: Definitioner

Ord eller uttryck i som är skrivna med stora bokstäver i dessa Allmänna villkor (oberoende om de är i singular eller plural), betyder följande:

“Premium-prenumeration”: En avgiftsbelagd prenumeration som ger tillgång till yoopies.fi avgiftsbelagda tjänster under en viss period och som sedan kan förnyas.

“Innehåll”: Alla annonser, meddelanden och annan information (texter, bilder, videon, foton, kommentarer, betyg, företagsnamn osv.) som en Medlem laddar upp på sidan.

“Data” eller ”Personuppgifter”: Personliga uppgifter som möjliggör identifieringen av användaren.

“Tjänsteanvändare”: En person, närmare sagt en naturlig person, som vill använda tjänster som Tjänsteleverantörer erbjuder på webbplatsen.

“Tjänsteleverantör”: En medlem som vill utföra en tjänst eller erbjuda hjälp för Tjänsteanvändare på webbplatsen. En Tjänsteleverantör kan vara en person eller en enskild firma som erbjuder eller icke erbjuder tjänster med sitt eget namn. De Tjänsteleverantörer som har enskild firma markeras på sidan med en speciell etikett. Detta gäller endast barnvakter eller dagbarnvårdare.

“Medlem”: En Tjänsteleverantör eller en Tjänsteanvändare på Yoopies.se.

“Uppdrag”: Tjänsten som en Tjänsteleverantör utför/ En Tjänsteanvändare köper.

“Plattform”: Strukturen på: https://yoopies.fi , på https://sv.yoopies.fi, https://en.yoopies.fi eller på https://yoopies.com.

“Tjänst”: Plattformens avgiftsbelagda och kostnadsfria tjänster.

“Personliga tjänster”: Alla Tjänster som erbjuds på sidan: barnpassning, städning, äldreomsorg, personlig assistans och undervisning.

“Användare”: Alla användare på Plattformen oberoende om de bara besöker sidan en gång eller om de är registrerade Medlemmar.

“Verifikation” eller ”Verifiering”: En bekräftelse på att en profil har verifierats (och hans/hennes uppgifter granskats) på ett visst sätt.

Klausul 2: Immateriell äganderätt


 1. Innehåll som Yoopies delar

Allt innehåll (teckningar, bilder, text, logotyper) som utgör yoopies.se-webbplatsen är enbart Yoopies egendom. I allmänhet ges Användare en personlig, icke-uteslutande och icke-överförbar rätt till tillgång och användning av yoopies.se. Ytterligare rättigheter kräver ett skriftligt tillstånd från Yoopies.

Yoopies-varumärket och Yoopies.se domännamn är och förblir Yoopies egendom.

2. Användarinnehåll

Yoopies har användarrättigheter till innehåll som Användare delar påyoopies.fi eller yoopies.com och som är kopplade till immateriella rättigheter.

Användare godkänner att Yoopies kan ändra innehåll för att uppfylla webbplatsens stilkrav och/eller för att göra innehållet kompatibelt för Yoopies tekniska krav och medieformat.

Användare beviljar internationella och icke-uteslutande användarrättigheter för att använda den informationen och/eller de uppgifterna som anges på sidan. Användare är själva ansvariga för uppgifter och/eller data. Yoopies förbehåller sig rätten att radera innehåll som är olagligt, moraliskt förkastligt eller kränker immateriella rättigheter.

När en Användare laddar upp information på webbplatsen, kan hen begränsa eller förbjuda användningen av uppgifterna som läggs på Plattformen genom att kontakta Yoopies via webbplatsen eller via post: Yoopies SAS, 17 rue Froment, 75011 Paris.

Klausul 3: Tillgång till och användning av Plattformen

1. Tillgång till plattformen

Plattformen är tillgänglig 24 timmar per dag, sju dagar i veckan. Yoopies förbehåller sig rätten att utan förvarning eller kompensation tillfälligt ta Plattformen ur bruk eller begränsa tillgången till sidan för att kunna utföra arbeten som inkluderar men inte är begränsade till uppdateringar, underhållsarbeten och ändringar av servrarna.

Yoopies förbehåller sig rätten att när som helst redigera eller ändra Plattformen och Tjänsterna som finns tillgängliga på denna Plattform.

Vid tillfällig eller långvarig otillgänglighet av Plattformen, speciellt när ett problem uppstår, eller vid permanent stängning av Plattformen, är Yoopies inte ansvarig för skador som uppstår förutom om skadorna beror direkt på att Yoopies har försummat skyldigheterna som står i dessa Allmänna villkor.

Yoopies garanterar inte att Plattformen fungerar utan avbrott, eller att servrarna som ger tillgång till Plattformen eller till en tredje parts webbplats (som hypertextlänkar leder till), inte innehåller virus.

Yoopies är inte ansvarig om en eller flera Användare inte kan ansluta till Plattformen på grund av tekniska fel eller problem.

Plattformen ansluter följande personer:

Å ena sidan: Tjänsteanvändare som är registrerade på Plattformen för att kunna kontakta Tjänsteleverantörer. De erbjuder betalning till Tjänsteleverantörer som kan utföra Personliga tjänster. Användning är begränsad till:

 • Fysiska personer med full rättslig förmåga att binda sig till dessa Allmänna Villkor i samband med deras förfrågningar, och att inte sälja, hyra eller byta tjänsterna till förmån för tredje part i form av professionell eller tillfällig aktivitet.

Å andra sidan: Tjänsteleverantörer som erbjuder Personliga tjänster. Användningen är begränsad till:

 • Fysiska personer som är 16 år eller äldre och har arbetstillstånd i Sverige samt en ansvarsförsäkring och vara utan anmärkningar i belastningsregistret.


Juridiska personer eller fysiska personer som representerar juridiska personer får inte registrera sig på Plattformen som Tjänsteanvändare utan ett skriftligt tillstånd från Yoopies, de får inte kontakta Tjänsteleverantörer och de får inte helt eller delvis återställa webbplatsens databas från eller genom webbsidan.

Yoopies förbehåller sig rätten att ta bort en Användare och att vidta rättsliga åtgärder om Yoopies anser att Användaren har orsakat någon slags skada på grund av sådana handlingar genom att exempelvis använda databasen i kommersiella och/eller marknadsundersökningssyften (marknadsundersökningar som utförts på och/eller information som samlats in från yoopies.fi, användning av Tjänsteleverantörs personuppgifter, vilseledande reklam osv.).

Tjänsteanvändare och Tjänsteleverantörer som är registrerade på sidan kallas gemensamt för ”Medlemmar”.


Bolaget upprätthåller Plattformen och erbjuder de tekniska verktygen och hjälpmedlen som möjliggör att Tjänsteanvändare och Tjänsteleverantörer kan ansluta sig till sidan och hantera profiler, meddelanden, uppdragsförfrågningar och annat innehåll som hanteras via sidan, möjliggör betalningar som kan ske enligt de villkoren som anges i punkt 5.3. och som ger stöd till Tjänsteanvändare som vill söka bidrag till Personliga tjänster enligt de villkoren som anges i punkt 5.2.

Bolaget fungerar endast som mellanhand för att ansluta Tjänsteanvändare och Tjänsteleverantörer.

2. Registreringen på Plattformen

För att kunna använda Tjänsterna måste Användaren registrera sig på Plattformen genom att fylla i ett särskilt formulär. All obligatorisk information måste anges när formuläret fylls i online. Denna information måste vara korrekt, uppdaterad, sanningsenlig och den måste kunna bevisas på begäran. Medlemmen måste också uppdatera sina profiluppgifter regelbundet.

Medlemmen måste ange en giltig e-postadress som hen använder för att bekräfta sin registrering samt ge ett telefonnummer som man kan använda för att kontakta hen.

Yoopies förbehåller sig rätten att acceptera eller vägra eventuella registreringar ifall man inte följer dessa Allmänna villkor.

Medlemmen åtar sig att personligen använda plattformen och att avstå från att tillåta en tredje parts tillgång till den i deras plats eller på deras vägnar. Medlemmen åtar sig att skapa ett enda konto.

Medlemmen måste se till att hennes/hans användarnamn och lösenord hålls hemliga. All verksamhet som utförs med Användarens användarnamn och lösenord anses vara genomförda av henne/honom, och den här medlemmen är därmed själv ansvarig för all verksamhet.

(i) Bestämmelser för Tjänsteleverantörer

 • Verifikation av ett konto

För att garantera Tjänsteanvändare att Tjänsteleverantörers uppgifter är korrekta, erbjuder Yoopies.fi ett verifikationssystem ("Verifierade profiler"). Denna verifikation består av att bekräfta identitet, kontaktuppgifter och möjliga kvalifikationer som Medlemmen har angett till Verifikationstjänsten.

 • Identitet: Tjänsteleverantören lämnar in en elektronisk kopia av sin ID-handling (Identitetskort, Pass, Uppehållstillstånd eller Dokument som är giltigt för invånare som kommer från ett land utanför Europeiska unionen). Yoopies bekräftar att efternamnet, förnamnet och åldern stämmer överens med uppgifterna som Medlemmen har angett vid registreringen.
 • Kvalifikationer: Om Tjänsteleverantören anger att ha kvalifikationer, måste hen skicka in en elektronisk kopia av dessa. Yoopies verifierar att efternamnet och förnamnet på kvalifikationer stämmer överens med uppgifterna som medlemmen har angett vid registreringen.

Tjänsteleverantörer som vill få sina profiler verifierade betalar fyrtio (4) euros inklusive skatter för att täcka verifieringskostnaderna.

De verifierade profilerna får en gratis Premium-prenumeration för en vecka (läs mer på Klausul 4.1).

(ii) Bestämmelser för Tjänsteanvändare

Tjänsteanvändare kan publicera en annons där de specificerar sina önskemål för att hitta en Tjänsteleverantör.

Genom att publicera en annons, accepterar Tjänsteanvändare att Yoopies vidarebefordrar denna annons till sina partners för att maximera deras chanser att hitta ett jobb eller en person som motsvarar deras önskemål. Endast annonsens innehåll kan skickas automatiskt och publiceras på sådana webbplatser. Tjänsteanvändares identitet behålls konfidentiellt och kommer inte att visas på webbplatsen där annonsen visas. För att kontakta Tjänsteanvändare vidarebefordras intresserade kandidater till Yoopies.se-plattformen där de först måste registrera sig för att kunna kontakta Tjänsteanvändare.

Klausul 4: Villkor för tillgång till tjänster

Tillgång till yoopies.fi samt registreringen på Plattformen är gratis. Användningen av sidan är också gratis beroende på vilka tjänster man önskar sig.

Att använda meddelandetjänsten är gratis och Tjänsteleverantörer kan kontakta registrerade Tjänsteanvändare som har publicerat en annons.

Utöver det kan Medlemmar välja en Premium-prenumeration som kostar skilt men gör att man blir en ”Premium-medlem” och har mer möjligheter på sidan.

1. Premium-prenumeration till Tjänsteleverantörer

Verifikationsprocessen ger Tjänsteleverantörer en veckas gratis Premium-prenumeration som innehåller följande förmåner:

 • Premium-medlemmars annonser visas i toppresultaten som motsvarar Tjänsteanvändarens sökning;
 • Tjänsteleverantörer som har Premium-prenumeration kan se vissa Tjänsteanvändares telefonnummer ifall Tjänsteanvändaren har godkänt detta alternativ och de redan har haft kontakt med varandra via meddelandetjänsten.

Premium-prenumerationen förnyas automatiskt varje månad.

Den månadsvisa Premium-prenumerationen förnyas automatiskt efter den kostnadsfria veckan som följer verifikationen.

Man kan avsluta den automatiska förnyelsen av Premium-prenumerationen när som helst genom att välja ”Avsluta den automatiska förnyelsen” som finns på ”Mitt konto”, och sedan ”Premium” och ”Alternativ”.

Tjänsteleverantören informeras om den automatiska förnyelsen av Premium-prenumerationen antingen i samband med verifikationsprocessen och/eller i samband med betalningen av Premium-prenumerationen. Uppgifterna kan hittas i användarens kontouppgifter.

2. Premium-prenumeration för Tjänsteanvändare

Varje Tjänsteanvändare kan ta en Premium-prenumeration och välja mellan tre olika paket: för en månad, tre månader eller ett år. Prenumerationen innehåller följande förmåner:

 • Annonser visas i toppresultaten beroende på Tjänsteleverantörens sökning;
 • Premium-kunder kan kontakta Tjänsteleverantörer obegränsat via meddelandetjänsten;
 • Tjänsteanvändare som har Premium-prenumeration kan kontakta andra Tjänsteanvändare (som har publicerat en annons) via den interna meddelandetjänsten;
 • Tillgång till telefonnummer ifall Tjänsteleverantören har godkänt detta alternativ. Man har tillgång till telefonnummer bara när man först har haft kontakt med varandra via meddelandetjänsten;
 • Premium-kunder kan se annonser som andra Tjänsteanvändare har skapat. De kan även kontakta dem obegränsat;
 • Premium-kunder kan boka Tjänsteleverantörer.

Priser för Premium-prenumeration (efter skatt) finns på hemsidan. Priset sjunker ju längre prenumeration man tar.

 • En månad: 19.9 euros inkl. moms
 • Tre månader: 38.7 euros inkl. moms
 • Ett år: 118.8 euros inkl. moms

Betalningarna kan göras online med följande kort: Visa eller Mastercard.

Tjänsteanvändare måste ange ett bank/kreditkortsnummer, utgångsdatum och en tresiffrig säkerhetskod som står på baksidan av kortet. SSL-protokoll (Secure sockets layer) garanterar fullständig sekretess av personliga uppgifter som behandlas online.

Alla betalningar är slutliga och kan inte återbetalas helt eller delvis förutom om begäran har skett inom fjorton dagar, exlusive sådana fall som nämns i artikeln L.221-28 1°av Konsumentkoden och förklaras i Klausul 9 i dessa Allmänna villkor.

Tjänsteanvändare kan använda rabattkoder som ger rabatt antingen från standardpriset eller ett gratis abonnemang för ett bestämt antal dagar.

Genom att acceptera de Allmänna villkoren godkänner Användare att rabattkoder:

 • Får inte användas i andra syften än vad Yoopies har specificerat (varje rabattkod har särskilda villkor);
 • Får inte kopieras, säljas eller överföras på något sätt och kan inte publiceras till allmänheten via ett inlägg i ett offentligt forum, sociala medier eller liknande utan Yoopies uttryckliga tillåtelse;
 • Kan upphöra innan man har hunnit använda dem ooh Yoopies förbehåller sig rätten att avaktivera koden för vilken orsak som helst.

Yoopies förbehåller sig rätten att vägra en rabattkod och/eller göra beställningen och användningen av en kod ogiltig om Yoopies uppskattar att användningen av en kod har varit felaktig, bedräglig, olaglig eller är på något sätt mot de speciella villkoren som har bestämts för en rabattkod, eller är mot Allmänna villkor. I sådana situationer, Yoopies förbehåller sig rätten att:

 • Stänga Medlemmens konto om Medlemmen inte har följt ovannämnda villkor
 • Kräva återbetalning om rabattkoderna har använts i andra syften än som beskrivits i de specifika villkoren eller Allmänna villkor.

Premium-prenumerationen förnyas automatiskt varje månad.

Man kan avsluta den automatiska förnyelsen av Premium-prenumerationen när som helst genom att välja ”Avsluta den automatiska förnyelsen” som finns på ”Mitt konto”, ”Premium”, ”Alternativ” och ”Avsluta förnyelsen av prenumeration”. Användaren får en förfrågan att svara på några frågor gällande hur nöjda de har varit med tjänsten och kan sedan klicka ”Bekräfta” för att bekräfta avbokningen.

Tjänsteanvändare informeras om den automatiska förnyelsen i samband med betalningen av Premium-prenumerationen. Informationen står på en specifik sida innan betalningen samt i ett e-postmeddelande där man bekräftar Premium-prenumerationen. Om man har valt en prenumeration för en eller tre månader kommer man att få ett e-postmeddelande som bekräftar förnyelsen och informerar om möjligheten att stoppa den automatiska förnyelsen. Om man har valt en prenumeration för ett år, kommer Tjänsteanvändaren att få ett e-postmeddelande som informerar om alternativet att stoppa den automatiska förnyelsen en månad före den automatiska förnyelsen.

Ifall en Tjänsteanvändare och en Tjänsteleverantör har gjort en bokning, kan inte Tjänsteanvändaren stoppa den automatiska förnyelsen innan tjänsten har utförts eller avbokats.

Klausul 5: Beskrivning av tjänster


1. Meddelandetjänst

När Tjänsteanvändaren har registrerat sig kan hen skicka 3 gratismeddelanden till Tjänsteleverantörer utan att behöva en Premium-prenumeration. De utvalda profilerna dyker upp utifrån deras tillgänglighet och sökområde.

En Användare av tjänster kan kontakta en Tjänsteleverantör via meddelandetjänsten. Det första meddelandet måste innehålla information om jobbet: typ av tjänst, hur ofta man behöver hjälp, under vilka veckodagar och under vilka timmar.

Om Tjänsteleverantören godkänner kontaktförfrågan, kan Tjänsteanvändaren:

 • Be om en eller flera intervjuer med Tjänsteleverantören genom att föreslå ett datum och en tid för ett möte (samt platsen ifall de träffas personligen).
 • Föreslå en telefonintervju (och då behöver man inte specificera var mötet äger rum)

Ifall Tjänsteanvändaren har Premium-prenumeration, och exklusive ovannämnda fall, kan hen skicka skriftliga meddelanden till Tjänsteleverantörer, förutsatt att den Tjänsteleverantören har godkänt kontaktförfrågan. Om Tjänsteanvändaren inte har en Premium-prenumeration kan hen bara skicka ett meddelande.

Tjänsteanvändare kan ha tillgång till Tjänsteleverantörers telefonnummer ifall de har godkänt detta alternativ och ifall de redan har haft den första kontakten via meddelandetjänsten.

En Tjänsteleverantör kan kontakta en Tjänsteanvändare via meddelandetjänsten. När de första meddelanden har skickas, kan Tjänsteleverantören skicka sitt motivationsbrev till Tjänsteanvändare.

Tjänsteanvändare som har Premium-prenumeration kan se Tjänsteleverantörers telefonnummer efter att de har godkänt kontakten.

En tjänsteleverantör kan godkänna, vägra eller diskutera intervjuförfrågningar med Tjänsteanvändare.

Tjänsteleverantören kan skicka meddelanden till Tjänsteanvändare efter att den första kontakten har godkänts av båda parterna.

2. Bokning

Yoopies ber Tjänsteanvändare och Tjänsteleverantörer om att ta samhälleligt och socialt ansvar. För att bekämpa odeklarerat arbete, som är tyvärr vanligt bland tjänsteleverantörer, förbinder Tjänsteanvändare sig till att använda online-bokningen för att boka Tjänsteleverantörer och till att inte betala Tjänsteleverantörer utanför plattformen. Tjänsteleverantörer och Tjänsteanvändare förhandlar löner fritt (inom ramen för gällande lagstiftning). Tjänsteleverantörer i sin tur förbinder sig till att alltid använda online-bokningen och att inte acceptera betalningar från Tjänsteanvändare utanför Plattformen.

Yoopies förbehåller sig rätten att utesluta Användare som inte följer dessa regler.

En Tjänsteanvändare kan göra en bokningsförfrågan utan att skicka ett meddelande till en Tjänsteleverantör.

Tjänsteanvändare är fria att boka Tjänsteleverantörer som bäst motsvarar deras behov genom att skicka en bokningsförfrågan eller genom att godkänna deras ansökan på Plattformen.

Yoopies ger inga råd och guidar inte sina Användare vid valet av en Tjänsteleverantör. Tjänsteanvändare är själva ansvariga för att välja Tjänsteleverantörer som de vill kontakta och boka, och de förbinder sig till att följa giltiga lagar vid upprättandet av avtal. Yoopies garanterar inte Tjänsteanvändare att Tjänsteleverantörer har nödvändiga dokument som tillåter dem att jobba i Sverige och Yoopies kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för detta.

Tjänsteanvändare måste fylla i ett specialformulär för att kunna hitta en Tjänsteleverantörer. Tjänsteanvändare måste då ange följande information:

 • Tjänstetyp
 • Hur ofta man behöver hjälp (en gång eller regelbundet)
 • Vilka dagar och tider man behöver hjälp
 • Startdatum
 • Slutdatum
 • Ett personligt meddelande där man beskriver kraven och berättar all viktig information som behövs för att jobbet kan utföras ordentligt
 • Adressen där Uppdraget utförs
 • Telefonnummer
 • Behöver man hjälp under skolsemestrar eller inte. Detta alternativ möjliggör att en regelbunden bokning inte hålls aktiv under skolsemestrarna. Om Tjänsteanvändare väljer detta alternativ, pausas bokningen under skolsemestrar.

I allmänhet måste Tjänsteanvändare ange all viktig information som en Tjänsteleverantör kan behöva för att utföra sitt Uppdrag ordentligt och Tjänsteanvändaren förbinder sig till att betala Tjänsteleverantören för Uppdraget.

Ett timpris som anges på Plattformen motsvarar priset för en timmes arbete med det valda Uppdraget. I detta pris ingår även Yoopies-avgift som täcker administrativa kostnader.

Det slutgiltiga priset visas under ”Totalt” i sammanfattningen av bokningen.

När det gäller ett engångsuppdrag, motsvarar priset timpriset multiplicerat med antalet arbetstimmar.

När det gäller regelbundna bokningar, motsvarar priset ett pris för en vecka (dvs.timpriset multiplicerat med antalet arbetstimmar per vecka).

Prisen visas i euros och inkluderar moms.

Användare av tjänster kan använda olika rabattkoder. En rabattkod kan erbjuda en rabatt på timpriset eller ett bestämt antal kostnadsfria arbetstimmar som kan användas för olika Uppdrag. En rabattkod måste anges i en särskild ruta när man skickar en bokningsförfrågan och/eller bokar. Tjänsteanvändaren måste komma ihåg att bekräfta användningen av rabattkoden.

Genom att godkänna Allmänna villkor, godkänner Medlemmar att rabattkoder:

 • Får inte användas för andra syften än vad Yoopies har specificerat (varje rabattkod har särskilda villkor);
 • Får inte kopieras, säljas eller överföras på något sätt och kan inte publiceras till allmänheten via ett inlägg i ett offentligt forum, sociala medier eller liknande utan Yoopies tillstånd;
 • Kan upphöra innan man har hunnit använda dem ooh Yoopies förbehåller sig rätten att avaktivera koden för vilken orsak som helst.

Yoopies förbehåller sig rätten till att inte godkänna en rabattkod och/eller att göra en beställning eller användningen av en kod ogiltig om Yoopies uppskattar att användningen av en kod har varit felaktigt, bedrägligt, olagligt eller är på något sätt mot speciella villkor (särskilda villkor för en rabattkod) eller Allmänna villkor. I sådana situationer, förbehåller sig Yoopies rätten att:

 • Stänga medlemmens konto om medlemmen inte har följt ovannämnda villkor;
 • Kräva återbetalning om rabattkoderna har använts i andra syften än beskrivits i specifika villkor eller Allmänna användarvillkor.

Den slutgiltiga kostnaden för ett Uppdrag motsvarar priset och kostnader för Uppdraget, minus möjliga stöd eller skatteavdrag. Om det gäller ett enstaka Uppdrag, motsvarar kostnaden priset för Uppdraget. Om dessa uppdrag återkommer motsvarar kostnaden den slutgiltiga kostnaden för månaden. Den slutgiltiga kostnaden beror på antalet timmar.

Detta dokument innehåller inga lagliga råd; endast professionella kan ge sådana råd.

Plattformen i sig erbjuder inga hembaserade tjänster. Plattformens syfte är att förena Medlemmar.

För att boka en Tjänsteleverantör regelbundet, måste en Tjänsteanvändare vara Premium-kund och stanna som kund under hela kontraktets giltighetsperiod.

3. Betalning av Uppdrag

Tjänsteanvändare måste i samband med bokningen registrera sitt bank- eller kreditkort. Detta möjliggör betalningar med autogiro. Betalningar motsvarar alltid summor som man har förbundit sig till att betala, dvs.:

 • Totalpriset för ett Uppdrag (när det gäller bara ett Uppdrag);
 • Veckopriset för regelbundna Uppdrag

Enbart MasterCard ooh Visa godkänns.

Yoopies betalningstjänstleverantör samlar in uppgifterna och förvarar dem på ett säkert sätt så länge som en Tjänsteanvändare bokar och betalar Uppdrag via sidan. På det här sättet kan man boka och betala återkommande Uppdrag säkert och enkelt. Betalningar debiteras endast om Tjänsteleverantören har accepterat Uppdrag. Överföringar utförs mellan en Tjänsteanvändare och en Tjänsteleverantör.

4.Bekräftelse och justering av arbetstimmarna

I slutet av varje Uppdrag (när det gäller enstaka Uppdrag) eller varje måndag (när det gäller regelbundna uppdrag), får Tjänsteanvändaren ett e-postmeddelande där hen blir tillfrågad att bekräfta de verkliga (slutgiltiga) arbetstimmarna som Tjänsteleverantören har utfört. Tjänsteanvändaren har då 48 timmar på sig (efter att meddelandet skickades) att bekräfta eller justera de egentliga arbetstimmarna. Ifall hen inte gör detta, kommer de ursprungliga, i förväg uppskattade timmarna att bekräftas automatiskt och betalningen utförs utifrån denna information genom att debiteras från Tjänsteanvändarens konto till Tjänsteleverantörens elektroniska plånbok som har öppnats för detta syfte i MangoPay.

Ifall en Tjänsteanvändare och en Tjänsteleverantör inte är överens om antalet timmar, betalas bokningen enligt den ursprungliga uppskattningen. Tjänsteleverantören får då den summan som man ursprungligen har kommit överens om.

Ifall Uppdraget har tagit längre än man ursprungligen har uppskattat, debiteras Tjänsteanvändarens elektroniska plånbok utifrån den ursprungliga bokningen + antalet extratimmar multiplicerat med timpriset.

Ifall Uppdraget är kortare än planerat, debiteras summan för de verkliga arbetstimmarna från Tjänsteanvändarens konto utifrån justeringen som genomförts.

När de verkliga arbetstimmarna har blivit bekräftade, överförs den bestämda summan från Tjänsteanvändarens elektroniska plånbok till Tjänsteleverantörens elektroniska plånbok som har öppnats för detta syfte i MangoPay.

Summan (varifrån Yoopies-avgifter redan är dragna), överförs till det konto som Tjänsteleverantören har angett när hen har registrerat sig. Betalningarna sker veckan efter arbetspasset (efter att man har bekräftat de egentliga arbetstimmarna).

Observera att betalningar till Tjänsteleverantörer kan bli försenade, speciellt om det finns bankbegränsningar.

Ifall Tjänsteleverantören har lämnat in ogiltiga kontouppgifter, behåller Yoopies summan i Tjänsteleverantörens elektroniska plånbok fram tills situationen är löst.


Yoopies informerar Tjänsteleverantören när betalningarna väntar och påminner om att hen måste ange korrekta/nya kontouppgifter för att få betalt. Summan kan behållas i den elektroniska plånboken upp till fem år och efter det går det inte längre att ta ut summan.

Genom att acceptera ett Uppdrag förbinder Tjänsteleverantören sig till att registrera sina kontouppgifter i i sitt medlemskonto på Plattformen för att kunna ta emot betalningar.

5.Avbokning av ett uppdrag

 1. När en Tjänsteanvändare avbokar ett uppdrag

Tio (10) kronor debiteras från en Tjänsteanvändares konto ifall en Tjänsteleverantör har godkänt en bokningsförfrågan minst fem timmar innan Uppdraget skulle börja och ifall Tjänsteanvändaren avbokar Uppdraget inom 24 timmar före början av Uppdraget. Summan debiteras inte om avbokningen beror på en allvarlig orsak.

Ifall en regelbunden bokning måste avbokas tillfälligt, kan en Tjänsteanvändare kontakta sin Tjänsteleverantör direkt utan att avboka uppdraget. I sådant här fall kan Tjänsteanvändaren helt enkelt justera de egentliga arbetstimmarna nästa måndag.

När man avbokar en regelbunden bokning, måste en Tjänsteanvändare bedöma kvaliteten på sin Tjänsteleverantörs arbete och bekräfta den slutgiltiga avbokningen. Tjänsteanvändaren kan då justera veckans arbetstimmar antingen med en gång, dvs. samtidigt som man avbokar, eller nästa måndag på samma sätt som beskrivs i Klausul 5.4.

(ii) När en Tjänsteleverantör avbokar ett Uppdrag

En Tjänsteleverantör kan avboka ett Uppdrag utan kostnad eller kompensation till Tjänsteanvändare.

Ifall en regelbunden bokning måste avbokas tillfälligt, kontaktar en Tjänsteleverantör sin Tjänsteanvändare direkt utan att avboka Uppdraget. I sådant här fall kan Tjänsteanvändaren helt enkelt justera de egentliga arbetstimmarna nästa måndag.

Yoopies behåller sig rätten till att stänga av Tjänsteleverantörens konto om hen avbokar sina bokningar upprepade gånger.

Klausul 6: Kvalitetsbedömning

När ett jobb har utförts, kommer Tjänsteanvändaren att kunna lämna en kommentar om jobbets kvalitet samt ett betyg. Kommentaren och betyget visas på Tjänsteleverantörens profil.

Yoopies förbehåller sig rätten till att inte publicera en bedömning ifall det kan misstänkas vara missbruk av sidan eller om bedömningen verkar olämplig.

Tjänsteleverantörer godkänner att deras uppdrag kan bedömas av Tjänsteanvändare och att bedömningarna publiceras på yoopies.se.

Syftet är att garantera Tjänsteanvändare att Tjänsteleverantörerna har de färdigheter som uppdrag kräver.

Bedömningar får under inga omständigheter gälla personerna själva utan de ska alltid handla om Uppdragen som personer har slutfört.

Betygen består av olika aspekter av arbetet och bedöms med 1-5 stjärnor. Ett övergripande betyg beräknas utifrån dessa betyg. Betygskriterierna är följande:

 • Punktlighet;
 • Närvaro;
 • Kommunikationsfärdigheter;
 • Entusiasm.

Ifall en Tjänsteleverantör har fått minst ett betyg, kommer medelvärdet av dessa betyg visas i Tjänsteleverantörens profil på yoopies.se. Medelvärdet ändras utifrån nya betyg.

Tjänsteleverantörer har rätt att svara på bedömningar om de vill.

Yoopies förbehåller sig rätten till att radera bedömningar beroende på tjänstens längd eller vanliga betyg.

Klausul 7: Betalning till företaget

I gengäld för sina tjänster får bolaget betalt i form av betalningar från Premium-prenumerationer och Uppdragskomissioner.

Pris för Premium-prenumerationer och komissioner står på sidan.

Bolaget förbehåller sig rätten till att (efter eget gottfinnande och inom ramen av Allmänna villkor) föreslå olika kampanjerbjudanden.

Pris för prenumerationer och komissioner kan ökas eller minskas när som helst. Medlemmar informeras om sådana förändringar trettio (30) dagar innan de nya beloppen träder i kraft online.


Medlemmar erkänner och godkänner att de är själva ansvariga för att känna till de uppdaterade beloppen när de godkänner ett uppdrag eller när de börjar en prenumeration.

Klausul 8: Betalningar

1. Premium-betalningar

Yoopies använder Payline för sina Debit/Kredit-betalningstjänster som används för Premium-prenumerationer. Genom att använda Debit/Kreditkort eller PayPal (gäller bara Tjänsteanvändare) på Yoopies, godkänner Medlemmarna Paylines Speciella Användarvillkor som kan läsas här: https://support.payline.com/hc/fr/articles/360001231208-RGPD-MONEXT-v1-0.

2. Uppdragsbetalningar

Yoopies använder Leetchi Corp. S.A.:s MangoPay-system för alla sina betalningstjänster som gäller Uppdragsbetalningar via debit/kreditkort.

Yoopies-Medlemmar får därmed tillgång till en elektronisk plånbok för betalningar. Genom att betala via Yoopies Debit/Kredit-betalning, godkänner Medlemmarna Leetchi’s Allmänna villkor för MangoPay e-pengar. Läs mer på: https://www.mangopay.com/wp-content/uploads/CGU_MANGOPAY_France.pdf

Klausul 9: Ångerrätt

Enligt Konsumentskodens artikel L. 221-18 av Konsumentkoden, ångerrätten gäller fjorton dagar efter att kontraktet har gjorts.

För att utnyttja ångerrätten måste man skicka antingen ett e-postmeddelande eller ett brev där man klart och tydligt förklarar att man vill utnyttja sin ångerrätt och ger åtminstone följande uppgifter:

“Hej,

Till Yoopies SAS, 17 rue Froment, 75011 Paris France

Detta förfrågan gäller kontraktet som skapades [skriv datumet när Uppdraget godkändes eller datumet när du tog en prenumeration) och jag vill därmed utnyttja min ångerrätt.

Med vänliga hälsningar,

[skriv ditt för- och efternamn, e-postadressen som du har använt för registreringen samt din adress]”

Förfrågan måste skickas:

 • Antingen via post till följande adressen: Yoopies, 17 rue Froment, 75011 Paris, France.
 • Eller via e-post till följande e-postadressen: contact@yoopies.se

I alla fall, enligt Konsumentkodens artikel L.221-28 1°, har Användaren rätt till ångerrätten endast om man inte hunnit använda tjänsten eller en del av tjänsten. (Icke-konklusive lista av exempel: att skicka meddelanden mellan Tjänsteleverantörer och Tjänsteanvändare, bokningsförfrågan eller en bokning osv.)

Klausul 10: Roller och ansvar


1. Medlemmars roller och ansvar

Medlemmarnas ansvar är:

 • Att inte att använda Yoopies för andra ändamål än de som definieras i dessa Allmänna villkor.
 • Att inte avslöja sådan personlig information i sin profil som tillåter andra användare att kontakta dem utanför Yoopies-tjänster.
 • Att inte posta, indikera eller sprida, i någon form, information eller innehåll som syftar på att minska, störa eller förhindra normal användning av Tjänsterna eller avbryta och/eller sakta ner normal cirkulation av meddelanden mellan användare genom exempelvis en programvara, virus, logisk bomb, spam, osv. Yoopies förbehåller sig rätten att radera skräppostmeddelanden som sänds av användare, för att möjliggöra normal användning av Tjänster för andra användare.
 • Att inte posta, indikera eller sprida, eller i någon form kommentera eller bedriva förtalande, skadlig, obscen, pornografisk, vulgär, offensiv, aggressiv, olämplig, våldsam, hotande, trakasserande, rasistisk eller främlingsfientlig beteende, sexuella konnotationer, incitament för hat, våld, diskriminering eller hat, uppmuntrande till olaglig verksamhet eller användning av olagliga ämnen eller mer allmänt all verksamhet som strider mot Plattformens syfte och kan skada Yoopies eller en tredje parts rättigheter eller som kan strida mot allmän ordning.
 • Att inte posta, indikera eller sprida information eller innehåll som innehåller länkar till sådana tredje parts webbplatser som är av olaglig natur, strider mot allmän ordning och/eller inte stämmer överens med Yoopies syfte.

Användare påminns om att de inte har rätt att ange eller avslöja information som hjälper att identifiera dem på yoopies.se (till exempel deras efternamn, adress, e-postadress eller telefonnummer).

Genom att använda Yoopies webbplats accepterar du att ersätta Yoopies, våra styrelseledamöter, anställda, agenter, underleverantörer och anslutna företag mot alla tredje parts fordringar och skulder i fall du bryter mot dessa Allmänna villkor.

2. Yoopies roller och ansvar

Yoopies och dess Medlemmar är oberoende parter och var och en av dem agerar med sitt eget namn och för sin egen räkning.

Yoopies ingår inga avtal i namn av och/eller för Tjänsteleverantörer eller Tjänsteanvändare. Tjänsteleverantörer och Tjänsteanvändare ingår avtal med varandra via Plattformen.

I och med att bolaget inte blandar sig i kontrakten mellan Användare, kan Yoopies inte på något sätt hållas ansvarig för eventuella svårigheter som kan uppstå före och efter genomförandet av dessa avtal (som ingåtts mellan Användare), och Yoopies har inget ansvar om det uppstår problem med garantier, deklarationer, skyldigheter eller vad som helst som Användarna kan vara bundna till.

Med andra ord, bolaget är inte ansvarigt för kvaliteten av Uppdrag och/eller kan inte garantera att Tjänsteleverantörers tjänster motsvarar förväntningar eller beskrivningar på Plattformen.

Yoopies kan under inga omständigheter betraktas som en Medlems arbetsgivare eller arbetstagare.

Yoopies avstår från ansvar för eventuella incidenter eller olyckor som kan hända Medlemmar eller tredje parter i samband med ett Uppdrag. Mer generellt kan Yoopies inte hållas ansvarig för någon sorts skador (personliga, fysiska, materiella, ekonomiska med mera) som uppstår i samband med ett Uppdrag. Inga klagomål tas i beaktande.

Yoopies förbinder sig till att erbjuda Tjänsterna med omsorg och i enlighet med gällande regler. Yoopies erbjuder snarare hjälpmedel än resultat och Användarna erkänner och accepterar detta. Yoopies ansvar är begränsat till dessa Allmänna villkor.

Yoopies är inte ansvarig för innehåll som skrivits av en tredje part. Eventuella krav ska vidarebefordras till den som skapat innehållet.

Innehåll som kan skada vem som helst på vilket sätt som helst ska anmälas till bolaget enligt Artikeln 6-I-5 av Digital Economy Law no. 2004-575 of 21 June 2004, och Bolaget förbehåller sig rätten till åtgärder som beskrivs i Klausul 11.

Klausul 11: Följder av kontraktsbrott

Ifall man bryter mot de Allmänna villkorens bestämmelser eller på ett annat sätt bryter mot lagen och allmän ordning, förbehåller sig bolaget rätten att:

 • Stänga eller förhindra Medlemmens (eller en annan persons som är ansvarig för detta brott), tillgång till Tjänsterna;
 • Radera helt eller delvis innehåll som är relaterat till kontraktsbrott;
 • Vidta lämpliga åtgärder och utfärda eventuella domstolsförfaranden;
 • Vid behov kontakta myndigheterna, samarbeta med dem och ge all information som behövs för att identifiera och/eller stoppa olaglig verksamhet.

Klausul 12: Avbrott och uppsägning

1. Avaktivering av Medlems konto

Medlemmar kan stänga av sin annons som som de har publicerat på sitt konto för att hitta andra profiler. Avaktiveringen är i detta fall tillfälligt och Medlemmen kan återaktivera sitt konto när som helst. Profilen visas inte i sökresultaten när kontot är avaktiverat.

Användaren kan avaktivera sitt konto när som helst.

2. Uppsägning av Tjänsteleverantörens konto

Tjänsteleverantöärens konto

Tjänsteleverantörer kan när som helst, utan en speciell orsak eller extrakostnader, avsluta sin registrering på Yoopies genom attstänga sitt konto via Mitt konto. Man kan inte ha väntande Uppdrag när man stänger sitt konto. Väntande Uppdrag måste avbokas innan man stänger sitt konto.

Om en Tjänsteleverantör har giltig Premium-prenumeration när man stänger sitt konto, ger detta inte upphov till återbetalning för den återstående perioden.

Tjäbsteanvändarens konto

Tjänsteanvändaren kan när som helst, utan en speciell orsak eller extrakostnader, avsluta sin registrering på Yoopies genom att stänga sitt konto via Mitt konto. Man kan inte ha väntande Uppdrag när man stänger sitt konto. Väntande Uppdrag måste avbokas innan man stänger sitt konto.

Om en Tjänsteanvändare har giltig Premium-prenumeration när man stänger sitt konto,måste hen avsluta förnyelsen av prenumerationen innan man stänger sitt konto.

Allmänna regler

Yoopies förbehåller sig rätten att, utan varning eller officiell anmälan, säga upp ett konto utan att det påverkar de övriga bestämmelserna i Allmänna villkor. Denna uppsägning har samma effekt som en Medlems egen uppsägning.

Denna uppsägning hindrar inte Yoopies från att kräva Medlemmar eller deras efterträdare eller juridiska representanter att kompensera eventuella skador som de har orsakat Yoopies.

Integritetspolicy och dataskydd

Klausul 13:Allmänna bestämmelser om integritetspolicy

I denna Integritets- och dataskyddspolicy anges de villkor enligt vilka Yoopies samlar in, använder, bevarar och vidarebefordrar Data som Användare anger själva eller som samlas in av Medlemmar på Yoopies-Plattformen.

Yoopies-bolaget är ansvarigt för behandlingen av dessa uppgifter. Adressen är 17 rue Froment, 75011 Paris - France och e-postadressen: contact@yoopies.se

Yoopies förbinder sig till att samla in och använda Användares Data i enlighet med den franska lagstiftningen om Dataskydd, och mer specifikt de bestämmelserna som är fastställda i den franska lagen om Dataskydd samt i det Europeiska dataskyddsdirektivet (GDPR).

Genom att använda webbplatsen accepterar Användare att deras Data behandlas enligt dessa villkor och de syften som beskrivs i dessa Allmänna villkor. Man förväntas att Användare har läst och förstått denna Integritet- och Dataskyddspolicy eftersom man måste godkänna dessa villkor i samband med registreringen.

Integritetspolicy och Dataskydd är tillgänglig på yoopies.se och kan laddas ner och printas ut från hemsidan.

Plattformen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs av personer, företag eller enheter. Yoopies ansvarar inte för innehållet eller Integritetspolicy och Dataskydd på dessa webbplatser.

När Användare besöker dessa tredje parts webbplatser kommer dessa webbplatser antagligen att samla in Användarnas data. Därmed rekommenderar vi Användare att läsa igenom deras Användarvillkor samt Integritetspolicy och Dataskydd.

Klausul 14: Vilken typ av Data Plattformen samlar in

 1. Data samlas in både via informationen som Användare själva anger och via olika åtgärder som hen utför på Plattformen (automatiskt).
 2. Användarna informeras om informationen de lämnar in är obligatorisk eller frivillig.

Mer specifikt, information samlas in när en Medlem registrerar sig, köper en Premium-prenumeration, verifierar sin profil och kontaktar kundtjänsten.

14.1 Samling av Data som Användaren själv anger på plattformen

En del av informationen är obligatorisk för att Yoopies kan ge Användare tillgång till sina Tjänster. Exempelvis registreringsuppgifter tillhör denna kategori. En Användare kan inte använda Tjänster utan att ange dessa uppgifter. En Användare kan inte heller köpa Premium-prenumeration utan att ange sina betalningsuppgifter.

Uppgifterna som Yoopies samlar in och som Användaren själv anger kan innehålla: namn, efternamn, lösenord, post- och e-postadress, landskod, mobilnummer, födelsedatum och födelseort, fotografier, utbildning, examensbevis, intressen, språkkunskaper, ekonomisk och finansiell information, information om vardagslivet (livsvanor, familjesituation), bankuppgifter, identifieringsuppgifter, personbevis, arbetstillstånd och arbetsvisum.

14.2.Data som samlas automatiskt

Denna Data kan innehålla röstinspelningar från samtal till Yoopies kundtjänst.

Även Data från sociala medier tillhör denna grupp ifall en Användare ansluter till Plattformen via sitt konto på sociala medier. I detta fall har Yoopies tillgång till en del av Data som Användaren har publicerat på sociala medier (exempelvis namn, efternamn, foton, e-postadressen osv.).

Yoopies samlar in teknisk data från Användare (exempelvis versionen på webbläsaren, versionen av operativsystemet, IP-adressen, information som identifierar datorn och andra verktyg som möjliggör användningen av Plattformen).

Yoopies kan använda cookies eller motsvarande teknik som möjliggör att spara information om Användares användning av sidan (exempelvis vilka sidor hen bläddrar i och när). Denna information möjliggör att Yoopies kan förstå och skapa statistik om användningen av sidan men också för att förstå Användarnas behov och förbättra sina Tjänster och erbjuda intressanta erbjudanden till sina Användare. Användare kan förbjuda användningen av cookies på Yoopies genom att ändra webbläsarens inställningar. Processen förklaras i Klausul 17.

Klausul 15: Syftet med datainsamlingen


Syftet med Datainsamlingen är att erbjuda Yoopies-användare säkra, optimala, effektiva och personliga Tjänster. Datainsamlingen möjliggör:

 • Användningen av Plattformen;
 • Hanteringen, skyddet, förbättringen och optimeringen av Plattformen;
 • Ett kundanpassat konto;
 • Att ta emot och utföra betalningar för Tjänster
 • Att erbjuda Tjänster utifrån avtalen som ingåtts mellan Medlemmen och Yoopies;
 • Att skicka information om Tjänsterna (exempelvis bokningsbekräftelse) eller om Plattformen
 • Att kunna kontakta kundtjänsten;
 • Att ta kontakt och kommunicera med andra medlemmar;
 • Att erbjuda tjänster;
 • Att lösa eventuella tekniska problem och dylikt;
 • Anpassning, utvärdering och förbättring av tjänster och innehåll;
 • Att informera Användare om Tjänster genom riktad marknadsföring och/eller erbjudanden (om Användaren har godkänt detta);
 • Att hindra, upptäcka och undersöka potentiellt förbjudna och olagliga aktiviteter på sidan och för att följa upp uppföljningen av Försäljning- och Användarvillkoren;
 • Att följa upp att Medlemmar är verksamma enligt Allmänna villkor;
 • Att man kan checka och moderera Medlemmars profiler vid behov;
 • Att hindra och bekämpa datorbedrägerier.

Klausus 16: Hur länge bevaras Data


Yoopies bevarar Data så länge som det anses vara nödvändigt för de syften Data har samlats in och så länge som det respekterar en giltig lagstiftning.

 • Informationen bevaras fem (5) år efter den sista användningen av Plattformen om Medlemmen inte har raderat sitt konto.
 • Ifall kontot stängs, raderas uppgifterna så snabbt som möjligt helt och hållet och Data bevaras inte.
 • “Cookies” sparas i högst 13 månader

Olika undantag är möjliga ifall Yoopies har plikt att följa vissa lagar som gäller i Europeiska unionen eller i ett land där man är aktiv, samt i fall Yoopies har plikt att ange information för att erkänna, använda eller försvara uppgifter inför rättegång enligt Klausul17.3 i Allmänna villkor.

Klausul 17: Hanteringen av Cookies

Som en allmän regel använder Yoopies cookies för att förbättra och personifiera webbplatsen och/eller för att bestämma sin målgrupp. Cookies är små filer som består av bokstäver och siffror som är lagrade i Användarens webbläsare eller på Användares hårddisk.

Syftet med cookies är inte att samla in Data utan Användarens kunskap, utan att spara information om hur Användaren bläddrar i webbplatsen för att kunna hjälpa henne/honom under framtida besök och förfrågan, exempelvis när det gäller vilka sidor man har bläddrat i och när.

Yoopies Användare kan blockera alla cookies. Om cookies blockeras, kommer möjligheten att bläddra på sajten att minskas.

Cookies möjliggör att man kan identifiera Användare under nästa besök, säkra överföringar på Yoopies.se, registrera Användarens språk och låta Yoopies analysera trafiken på webbplatsen för att förbättra sidan i framtiden.

Cookies aktiveras inte automatiskt, förutom de cookies som behövs för att Yoopies webbplats och tjänster ska fungera normalt. Utöver detta ber Yoopies om Användares tillåtelse för användning av andra cookies.

Användare kan blockera och rensa cookies via sin webbläsare.

Klausul 18: Mottagare av data

Data kan överföras till

 • Underleverantörer (tjänsteleverantörer) som Yoopies anlitar för utförande av tekniska tjänster, betalningstjänster, moderering, profilverifiering eller analytiska lösningar. Underleverantörerna kan finnas inom eller utanför Europeiska unionen. Yoopies kräver att tjänsteleverantörerna använder uppgifterna endast för uppdrag som Yoopies har beställt av dem och att de alltid följer de Europeiska dataskyddsbestämmelserna och denna Integritetspolicy.
 • Genom att publicera en annons accepterar Tjänsteanvändare att Yoopies kan vidarebefordra denna annons till sina partners (till exempel arbetsförmedlingssidor) för att maximera deras chanser att hitta en person som motsvarar deras sökning. Endast annonsens innehåll skickas automatiskt och kan publiceras på deras sajter. Användarnas identitet är konfidentiell och visas inte på annonsörens webbplats. För att kunna komma i kontakt med Tjänsteanvändare omdirigeras intresserade kandidater till yoopies.se där de måste registrera sig innan de kan kontakta Tjänsteanvändare.
 • Yoopies säljer inte eller hyr inte Data till tredje partier utan Användares godkännande. När Användare godkänner detta och inom ramen för giltiga lagar, kan Yoopies skicka Data om sina Användare till sina partners.
 • Data kan överföras om lagen kräver eller tillåter det, eller om överföringen kan ses som Yoopies lagliga skyldighet, för att svara på krav som ställs mot Yoopies, för att svara på alla lagliga förfrågningar, eller när det handlar om undersökningar och utredningar, för att uppfylla kontrakt och Allmänna villkor med Medlemmar och för att uppfylla och garantera Yoopies, dess anställdas och tredje parters rättigheter, egendom och säkerhet.
 • Vid försäljning eller köp av företag/bolag eller dess tillgångar förbehåller sig Yoopies rätten till att dela Data med verksamhetens och tillgångarnas potentiella säljare eller köpare.

Medlemmens profil är allmänt tillgänglig och uppgifter kan visas på vanliga sökmotorer beroende på vad användaren har angett i sin profil och i sin annons (t.ex. förnamn, stad, postnummer, foto, annonsens innehåll, plats, språk, nationalitet, erfarenhet, livsstil, yrkeserfarenhet, det yngsta barnets ålder och examensbevis).

Klausul 19: Användares rättigheter

Enligt lagen No. 78-17 of 6 January 1978 on Data Processing, Data Files and Individual Liberties, som kallas även för lagen för ”Lag för Databehandling och Individuell frihet", och European Regulation No. 2016/679 gällande Data och personuppgifter samt fri rörelse av sådan Data, Användaren kan använda sina rätter som beskrivs här genom att skicka en e-post till contact@yoopies.fi. Observera att Yoopies kan be Användaren att bekräfta sin identitet innan förfrågan behandlas.

 • Rätten till tillgång tillåter Användaren att, efter att ha bekräftat sin identitet och att man uppfyller kraven till det, få tillgång till uppgifterna om henne / honom.
 • Rätten till rättelse tillåter Användaren att begära att uppgifterna om henne/honom ändras, uppdateras eller raderas om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätten att radera / ta bort tillåter Användaren att begära att uppgifterna raderas utan kostnad, inom ramenav de juridiska skyldigheter som Yoopies måste följa. Varje Användare har också möjlighet att ta bort sitt konto och hans/hennes data som är kopplade till det.
 • Rätten att flytta möjliggör att Användaren kan ta emot sina uppgifter som han har tillhandahållit i ett strukturerat format, vanligtvis i en form som används och är läsbar av en maskin för att överföra den till en annan styrenhet.
 • Rätten till att säga emot tillåter Användaren att säga emot behandlingen av hans/hennes data av legitima skäl.
 • Rätten att klaga till CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes) och rätten till rättsliga åtgärder om användaren anser att hans/hennes rättigheter inte har respekterats.

Tillämpning

Klausul 20: Överlevnad


Om någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor upphör eller blir ogiltiga på grund av en lagändring eller domstolsprövning, påverkas inte övriga bestämmelsernas giltighet eller överensstämmelse i dessa Allmänna villkor.

Klausul 21: Lagen som tillämpas – Behöriga domstolar – Alternativa tvistlösningsmetoder

Dessa Allmänna villkor följer Frankrikes lagar.

Om det uppstår en konflikt mellan Yoopies och Användare och detta inte har kunnat lösas genom en i förväg skickad skriftlig förfrågan till Yoopies kundservice (contact@yoopies.fi), kan man använda en Konsumentombudsman för att lösa tvisten mellan Yoopies och Användaren. Man kan också kontakta Europeiska ombudsmannen vid behov. Kontaktuppgifter och hänvisningar finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Eventuella tvister eller oenigheter som inte kan lösas enligt Civillagen, löses antingen där responden bor eller tjänsten utfördes, eller enligt Konsumentkoden, i det ställe där Tjänsteanvändaren bodde vid den tidpunkt då avtalet ingicks, om inte allmänna regler bestämmer att ärendet måste skötas ien annan domstol.